Skolan behöver massor av Internetdagar

Som undervisande lärare hör jag till en av de allra mest medieberoende yrkesgrupper som finns. Vi fattar flera av beslut varje dag om hur undervisningen ska förmedlas eller medieras. Ska jag välja en lärobok, film, bilder Internet eller ska jag bara berätta hur det är? Beslutet bottnar i min ämnesförståelse och i olika didaktiska frågeställningar. Men också i förståelsen av mediet och hur det fungerar i lärprocessen. Ju bättre vi förstår medierna vi använder desto bättre kan vi alltså anpassa undervisningen efter elevernas behov. Men kan vi våra medier?

Jag fick en tankeställare av Eva Wennås Brante som i sin avhandling visar att bilder i läromedel kan störa dyslektikers läsning. För de elever som inte kan kan ta till sig informationen i bilder blir läsningen av texten sämre, precis tvärtemot vad som ofta förutsätts. Våra läromedel fylls ju numera med bilder. Eva Wennås Brante menar att både läromedelsförfattare och lärare har ett ansvar för att skapa relevanta stödstrukturer och strategier som hjälper eleverna att hantera informationen i böckerna.

Det finns alltså brister i kunskapen om hur vårt allra mest använda medium, läroboken fungerar. I det sammanhanget är det inte särskilt förvånande att lärarna i Catharina Hultkrantzs studie, Playtime – en studie av lärares syn på film som pedagogiskt redskap i historia säger att de saknar både kunskap och utbildning om hur de ska använda spelfilm i historieundervisningen. Även om film inte har använts i undervisningen lika länge som läroböcker så introducerades den redan på 1920-talet. De snart 100 åren kan ställas mot vårt senaste tillskott av medier, Internet som vi bara har haft tillgång till i runt 20 år.

Därför är det så värdefullt att .SE bjuder in oss lärare till deras årliga nationella konferens Internetdagarna. Internet kräver en verkligt komplex literacy där läsningen är ickelinjär och omfattar en multimodalitet- Mediet kräver dessutom både en digital och social kompetens. Vi har verkligen massor att lära för att kunna utnyttja de resurser för lärande som Internet ger, därför går jag på Internetdagarnas skolspår den 24 november.

Det här inlägget postades i Digital bildning. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *