Educating with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning

Educational spaceNu har den kommit. Antologin som är resultatet av en kurs i utbildningshistoria på Forskarskolan Historiska medier. Boken är tänkt att användas på lärarutbildningar och som diskussionsunderlag i lärarkollegier.

På forskarskolan hade vi förmånen att bli undervisade av Catherine Burke vid Cambridge University och Ian Grosvenor vid Birmingham University. Båda internationellt erkända forskare i utbildningshistoria. Under senare år har de intresserat sig för rummet och omgivningarna där lärandet sker (educational space). De använder ofta fotografier och andra medier som källor.

Vi fick i uppgift att dokumentera dessa rum för lärande på våra egna skolor med hjälp av fotografier. Resultatet blev 16 case studies som Cathy och Ian tillsammans med vår Kursledare Björn Norlin har sammanställt i antologin. Artiklarnas omfattar högstadie- och gymnasieskolor från Skellefteå i norr till Malmö i söder och med hjälp av fotografierna visar vi vad som sker i skollokaler på ett nytt sätt. Ulrika Boström har t.ex. filmat en lektion som hon höll i sin gymnasieklass. Hon plockade sedan ut ”frozen moments” ur filmen och diskuterade dem med eleverna.  När eleverna såg vad som försigick  i deras klassrum blev det oerhört förvånade. Ulrika använder termen En ny verklighet för att förklara vad som hände. Eleverna hade ingen aning om den likgiltighet som de utstrålar. Ulrikas bilder synliggör att undervisning rör sig i många olika verkligheter som varken elever eller lärare ser.

Flera artiklar tar just upp det faktum att bilden synliggör verkligheter och företeelser som har varit dolda. Andra exempel är Kristina Ledmans och Robert Thorps artiklar där kartor och ritningar av gymnasieskolor i Umeå och Gävle visar hur gränser mellan elevekategorier upprätthålls. Ojämnlikhet mellan teoretiska- och yrkesprogram byggs så att säga in i skolorna t.ex. med hjälp av låsta dörrar mellan yrkesprogrammens lokaler och biblioteket. Yrkeseleverna måste gå ut och runt för att nå biblioteket. Annie Olsson visar i ett annat exempel To smile or Not to Smile, hur bilderna i skolornas marknadsföring skiljer sig från verklighetens undervisningssituation. Carl Emanuelsson låter elever på den högstadieskola där han arbetar fotografera olika skolmiljöer utifrån begreppen säker, osäker och lärande. Elevernas bilder ger ny kunskap om hur eleverna uppfattar sin omgivning. Carl betonar att det är oerhört viktigt att eleverna får delta aktivt i frågor som rör deras säkerhet och lärande. Detta var bara några exempel. Det finns mycket mer intressant att läsa.

Cecilia bild 6

Då industrimat och ultrarent, idag ekologiskt och naturligt

Cecilia 1

Då, enorma kapprum med handfat. Luftigt och hygieniskt

Cecilia bild 2

Nu, inget onödigt utrymme – ett handfat till 800 elever

Cecilia bild 3

Nu, eleven serverar sig själv av blodpuddingen

Cecilia bild 4

Då, eleven blir vänligt tillfrågad om storleken på portionen

Cecilia bild 5

Då, släng inte maten! Ted eller?

Mitt bidrag The dream of a Perfect Lunch: Helenelund School Canteen in 1968 and 2012 är en mer klassiskt utbildningshistorisk studie. Jag utgår från ett bildband från SÖ. Mattanterna som ofta kom direkt från en roll som hemmafruar, skulle professionaliseras. På den tiden var skolmatsalen i allra högsta grad en del av skolans pedagogiska verksamhet. Detta blir tydligt på fotografierna som är tillgängliga via Sollentuna kommunarkiv.

Jag organiserade fotografierna utifrån kategorierna, rummet, hygien och maten och jämförde sedan materialet med fotografier som jag tog i matsalen 2012. Resultatet visar att matsalen idag inte lika självklart är en del av skolans pedagogik. Nu är den mer restauranglik och personalen har inget direkt uppfostringsansvar. Eleverna ses som kunder och de får därmed ett större inflytande både över vad som serveras och hur de kan uppföra sig. Förresten, kan det vara Ted Gärdestad på bild 4?

Det här inlägget postades i Forskarskolan. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *