Deliberativa samtal på elevbloggen

I början av terminen byggde vi som undervisar i år 8 en enkel klassblogg i Google sites. Alla elever fick en egen blogg på samma sida. På bloggen gjordes sedan ett inlägg. Uppgiften hette ”Min valfråga”  och ingick i arbetsområdet ”Så styrs Sverige” Eleverna skulle formulera en valfråga som de sedan tog med sig till valstugorna för att få de olika partiernas åsikter i frågan. Eleven avslutade sedan sitt inlägg med att presentera vad hon eller han tyckte i frågan.

Varje inlägg skulle kommenteras av minst två klasskamrater. Och det är i kommentarerna som bloggen blir riktigt intressant. Här skapas det som Stefan Svedberg och Jörgen Lind i Ett lärande arbetssätt med datorstöd kallar deliberativa samtal. Här är  8D:s demokratiblogg som exempel.

Mitt mål med uppgiften var att skapa möjligheter för eleverna att synliggöra sitt eget tänkande. Jag ville att elevens tankar diskuterades, utmanades och problematiserades. Samtalet skulle också bli mer strukturerat och kanske viktigast av allt, det skulle dokumenteras. Alla skulle få tid att i lugn och ro formulera sin ståndpunkt eller fråga.  Blyga elever fick ett utrymme.

Svedberg och Lindh skriver: ”Inom forskningen på området betecknas deliberativa samtal som demokratins bärande element. Innebörden av deliberativa samtal är att de lärandes hållning till problemet efterfrågas och skilda synsätt exponeras och respekteras.” s 41 

Det är precis dessa kvaliteter som blir tydliga i när eleverna kommenterar varandras inlägg. De ställer frågor till varandra, de går in och förklarar, de argumenterar och sist men inte minst de ger positiv respons. Uppmärksamheten som sådan tror jag både är motiverande och hjälper självförtroendet.

 Elevernas skrivutveckling gynnas också av det här arbetssättet. Eleven lär sig argumentera för sin ståndpunkt.

Som lärare är det en stor fördel att min bedömning underlättas. Det blir synligt vad alla gör och hur långt de har kommit. Elevens lärande och förmåga att exempelvis lyssna på andras argument blir också tydligt. Man behöver inte surfa länge bland bloggarna för att lägga märke till skillnader i elevers förmåga att uttrycka sig, argumentera och reflektera.

Till sist är kommenterandet ett sätt att hålla värdegrundsarbetet levande. Hur kommenterar man varandras arbete? Vad är ok och vad är inte ok. Detta blir också tydligt i en blogg. Det blir också lätt för mig som lärare att ta diskussionen allt finns ju dokumenterat. I det här fallet finns det en elev som rör sig i gränslandet tycker jag. Istället för att ta bort inläggen har jag i det här fallet valt att behålla dem och ta diskussionen med eleven i fråga.

Det här inlägget postades i Digitala arbetssätt, Klassblogg och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *