Föreläsningar 16/17

Föreläsningar som jag håller under läsåret 2016 – 2017

SO dagarna den 19 – 20 september

Framtidens läromedel den 18 – 19 oktober

Internetdagarna 21 – 22 november