Skolutvecklingsprojekt och rapporter

Vad omfattar en forskarutbildning för lärare egentligen?
Här sammanfattar jag innehållet i forskarskolan, Historiska medier, med kurser och exempel på uppgifter.
LektorsutbildningenvidForskarskolanHistoriskaMedier

Min avhandling
gstadieungdomar skriver historia på bloggen läser du här

Rapport om IT-användning i skolan
I januari 2014 presenterar jag en liten rapport som jag gjort på uppdrag av min skolledning. För en hållbar IT-användning på Helenelundsskolan. Läs gärna rapporten
Hållbar IT på Hld lägesrapport

Kommunala skolutvecklingsprojekt
Sollentuna kommun satsar sedan år 2007 runt 1,5 miljoner kronor om året på skolnära forskning. Vi lärare får möjlighet att söka  pengar till olika projekt för att öka måluppfyllelsen. Det är en fantastiskt möjlighet att utveckla metoder och arbetssätt som vi tror på. Läs alla projektrapporter här.

Jag har sökt och fått pengar fyra gånger. Den gemensamma nämnaren för mina projekt är elevers språkutveckling kopplad till ökad måluppfyllelse. Jag tror att en god läsförståelse är den viktigaste pusselbiten för att lyckas i skolan.

År 2007- 2008 genomförde jag och Benita Silvergren det första projektet Nationella provet i år 9 som verktyg i arbetet med ökad måluppfyllelse i svenska och svasandra språk. Elever som inte nådde målen i svenska fick intensivaträna inför det nationella provet i 9:an. Svas-läraren Benita Silvergren, numera på Mellringeskolan i Örebro gjorde ett fantastiskt jobb och lyckades få alla sina elever godkända på provet. Och observera; vi gjorde detta före tittarsuccén den första Klass 9A kom på TV. Vår undersökning bekräftade forskningsresultat som visar att intesivträning är en bra metod för att öka elevers kunskap i ett ämne.

I det andra projektet jobbade jag med Anja Noack som, hemkunskapslärare och hälsocoach. Hälsa och läsning flickor och pojkar Vi utgick ifrån forskning om flickor och pojkar i skolan. Syftet var att stärka pojkarnas läsförståelse och få flickor att stressa mindre Vi delade upp en 6:a i pojkar och flickor. Pojkarna fick läsa ungdomsböcker för att väcka deras läslust och flickorna fick samtala i grupp om hälsa, stress och annat.

Det tredje projektet  Skrivkurs och ordbehandling i år 7 Skrivkurs och ordbehandling i år 7 drev jag läsåret 2009/2010. Bakom den torra titeln döljer sig mitt hittills roligaste projekt. Nu lade jag till datorn och webben i mitt arbete med att utveckla literacy. Jag fick 58 13-åringar att skriva faktatexter,  med hjälp av datorer och tydliga instruktioner. Vi jobbade i halvklass i datasalen en gång i veckan i 20 veckor. Ett urval av vad eleverna skrev finns arkiverat på  Superstarmedias skrivblogg.

Mitt fjärde projekt, Ikt och sen då, drev jag tillsammans med Anna Lotta Elg och högstadiets SO-lärarare under åren 2011 – 2012. Vi ville lära os mer om hur olika metoder med ikt fungerade i klassrummet och hur de påverkade elevernas lärande. Lärarna tog ansvar för minst ett projekt var. Vi testade bl.a. bloggar, digitala läromedel, film och spel. Vi redovisade våra resultat fortlöpande på en blogg. Numera finns materialet arkiverat här.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *