Varför?

Varför ska du ta dig tid till att lära dig ett helt nytt arbetssätt? En metod som till en början är både tidskrävande och svår. Dessutom blir du beroende av tekniken. Det krävs att du har tillgång till åtminstone några datorer i klassrummet.

Det enkla svaret är att det fungerar så bra för eleverna. Och när du väl har lärt dig själva bloggeriet så spar du faktiskt arbete genom att samarbete och bedömning underlättas. Jag kan samla ihop hur många argument som helst för att få dig att våga prova. Här kommer några av dem.

Tornado på Malmvägen Bildmontage av Rami Al Halabi. Bilden presenterades som en fördjupning inom arbetsområdet vår kommun våren 2011.

Elevernas arbete publiceras och visas för alla som vill titta. All kommunikation med föräldrar underlättas. De blir delaktiga och stolta över vad deras barn åstadkommer. Du och dina elever kan också kontakta experter och andra utanför klassrummet. Titta t.ex. på bloggen Detektiven Emil och vi där eleverna ställer sina frågor om boken direkt till författaren.

Att blogga är demokratiskt. Alla, också blyga och eftertänksamma elever, kan delta i samtal och diskussioner på bloggen. Min valfråga på 8:ans samhälleblogg är ett bra exempel på det. Alla får tid att tänka över sina argument och eleverna stödjer varandras tänk.

Eget skrivande ett stöd för tanken och vägen till kunskap. På bloggen klipper och klistrar vi inte in fakta från olika ospecifiserade källor. Utan vi fokuserar på reflektion och kommunikation. Vårt storylineprojekt om franska revolutionen är ett exempel på hur berättande och inlevelse konkretiserar ett komplext historiskt skeende för eleverna.

Lärandet syns och dokumenteras. Detta är bra både för mig som ska bedöma levernas lärande och för eleverna som ser hur långt de har kommit. Jag bedömer inte arbeten direkt på bloggen. Med mina storylinebloggar använde jag en matris som eleverna fick. De fick också möjlighet att gå in i sina texter och göra förbättringar som krävdes för att nå ett högre betyg.

Goda exempel inspirerar klasskamraterna. Genom att visa upp arbetet för varandra och låta kamraterna ge respons så ökar lärandet och ungdomarna utvecklas till trygga skribenter. Några kan vara nervösa i början och vilja att du läser och kollar, gör det tills eleven inte behöver det längre. Tänk på att eleverna ofta ser andra kvaliteter i kamraters skoltexter än vad du gör. Våga ge eleverna förtroendet. Du har igen det, tro mig..

Utvidgat textbegrepp. Bloggen är genre som kräver andra medier än text för att fungera bra. Utnyttja det och låt eleverna lägga upp sina egna bilder, filmer och musik. Låt kreativiteten flöda. Ju mer desto roligare. Ett mer seriöst exempel ligger på På 8B:s skrivblogg. En elev lade upp bilden Tornado på Malmvägen (se bild ovan) som en fördjupning till arbetsområdet ”Vår kommun” i samhällskunskap. Med hjälp av klasskamraters kommentarer till bilden höll han en fantastiskt redovisning om vad som händer när unga pojkar sugs in i tornadons destruktiva kraft.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *