Spår på Edsvik

I Sollentuna får elever i år 9 och år 3 på gymnasiet möjlighet att ställa ut sina bilder på Edsviks konsthall. Kommunens bildlärare gör projektet möjligt. Årets tema är Spår. Jag och 9B rekommenderar verkligen ett besök. Anne Bamfords berömda wow faktor garanteras. Klass 9B är förstås representerad med flera verk. Kolla här:

Markus bild

Glada elever på utställningen

Sebastian spanar in Markus bild

Emma Louise och Clara framför sitt verk

Cecilia beundrar Ramis bild

Carin med sin målning

Elviras underbara bild

Malin med sina verk

Superstarmedia på väg

Samtilga bilder tagna av Cecilia
Creative Commons-licens
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Literacy eller litteracitet

Ni läser väl Skollyftet? Anna Kaya m.fl. har skapat en fantastisk webbplats för alla skolintresserade. Idag fick jag av en slump syn på ett inlägg som Anna har skrivit om literacy som den ser ut i Nya Zeelands styrdokument, jätteintressant.

Jag skriver just nu på en forskningsplan med arbetsnamnet Bloggen som läromedel – lärprocesser och literacy i historieundervisningen. Ett av många problem är att en sådan titel kräver en klockren definition av begreppet literacy och jag har haft problem med det. Många definitioner är så vida typ, alla kunskaper, färdigheter och förmågor som du behöver för att behärska ett område.  Hur testar men det? Men Anna hade så klart hittat Morricas enkla och alldeles perfekta definition på Twitter: Literacitet är att förstå och bemästra det man tar del av. Och vi vet alla att det är precis det det handlar om. Den som har litteracitet klarar skolan lätt som en plätt. Jag fick min definition och tack för att ni delar med er!

Och hur stavar vi det? Jag håller på Anna och stavar med två t. Ska vi översätta ordet kan vi lika gärna göra det enligt våra stavningsregler.

Publicerat i Forskarskolan | Etiketter | Lämna en kommentar

SO-dagarna 2012

På onsdag talar jag på SO-dagarna i Stockholm. Deltagarna kommer från hela Sverige och det känns otroligt spännande och roligt att få föreläsa för så många lärare. Jag pratar om mitt bloggeri och visar en liten film där mina elever kommer till tals. Fint sällskap har jag också. Förebilder som Ulf Jämterud och Susanne Källander medverkar till exempel.

Publicerat i Föredrag | 1 kommentar

Föredrag på Webbstjärnan

Publicerat i Föredrag | Lämna en kommentar

En väldigt bra skolarbete i bloggform

Lars Santelius är tillsammans med sina elever på gång med en ny upplaga av Norheimdagboken Eleverna gör en tidresa till mellankrigstidens Tyskland som de sedan ska skildra med ett inifrånperspektiv. Bloggen är verkligen läsvärd. Det så eftersträvansvärda historiemedvetandet manifesteras i varenda text. Jag önskar att jag hade gjort bloggen själv. Vid närmare eftertanke så har jag nästan det. Jag knyckte helt enkelt många av Lars idéer till revolutionsbloggarna. Sharing is caring som internetälskarna brukar uttrycka det. Jag är så tacksam Lars 🙂

Publicerat i Bloggar | Etiketter | Lämna en kommentar

Historiemedvetande med dator eller lärobok, eller varför inte både och?

”Nu när många av Sveriges kommuner väljer att satsa på en dator till varje elev, kan det vara på sin plats att fundera över hur satsningen ska finansieras. I min verklighet tycks det finnas tankar på att internet och olika gratisprogram kommer att kunna ersätta böcker som läromedel. Till viss del är det givetvis så. När använde du ett uppslagsverk i ditt klassrum senast? Och visst minskar den tillgängliga informationen på Internet behovet av fackböcker.

Men innan vi låter läroboksanslag övergå i inköp av teknik borde vi nog titta på den långa bildningsresa som våra barn gör i skolan. Hon eller han går ifrån att vara en liten analfabet i förskolan till att bli en litterat vuxen i slutet på gymnasiet. Vägen är lång och svår. Den omfattar komplicerade mentala processer och abstrakta tankekvaliteter som gör att 18-åringen tänker på ett helt annat sätt än 6-åringen. Att kunna se samband och dra slutsatser oberoende av tid och rum eller göra generaliseringar kommer inte automatiskt. Det måste läras in och kunskapen är till stor del textberoende. Hur passar läroboken in i det sammanhanget? Vad använder vi lärare den till

Historieämnet är ett bra exempel på vilka svårigheter ett barn stöter på. I kursplanen för historia för grundskolan används begreppet historiemedvetande istället för litterat men det är samma tankekvaliteter som eftersöks. Kursplanen kräver att eleverna ska kunna tolka det förflutna, förstå nutiden och ha förväntningar på framtiden. Men hur når vi dit? Det enda vi med säkerhet vet är att insikterna inte kommer av sig själva. Forskningen visar gång på gång att elever har väldigt svårt att frigöra sig ifrån tanken att historia är någon annans historia, oföränderlig och helt frikopplad från vår verklighet idag.

Frances Blow menar i en artikel publicerad i The processes of history thinking.
att om elever ska kunna utveckla det tänkande som ett historiemedvetande kräver så måste de få tillgång till “The big picture” som de sedan kan relatera ny kunskap till. Utan översikten förlorar sig eleverna i en massa detaljer och det blir så gott som omöjligt att få syn på det sammanhang som krävs för att kunna utveckla en förståelse för vad historia är. Det gäller alltså att etablera den stora strukturen hos eleverna d.v.s. ge dem en översikt över exempelvis den politiska historien i Sverige. Först därefter kan vi diskutera händelser ur olika perspektiv eller se på samma företeelse under olika tid. Kruxet är att det är svårt att tillägna sig stora abstrakta skeenden. Därför menar Frances Blow också att eleven behöver olika stödstrukturer för sitt lärande.

En viktig stödstruktur är lärarens förmåga att begränsa informationen som eleverna får tillgång till. Det eleven förlorar i förenklingar av historiska skeenden vinner hon i en ökad förmåga att se samband och göra kopplingar över lång tid. Och här någonstans vill jag placera in en bra lärobok. Den ger en översikt, den behandlar “the big picture”, den presenterar ett informationsurval som är källgranskat och anpassat efter elevernas ålder. Dessutom utgår läroboksförfattarna från gällande kursplaner. Lägger vi dessutom till en ibland kafkaliknande skolorganisation med akut tids- och resursbrist som signum så har jag väldigt svårt att se att internets oändliga infomationsmassa kan ersätta läroboken. Komplettera ja, men inte ersätta! Tvärtom tror jag att läroboken, rätt använd, ger både lärare och elever en stabil grund att stå på när de ska skapa sig en framtid med hjälp av det förflutna.

Till sist kommer visst apple med något käckt gratisprogram där lärare kan skriva sina egna läroböcker, men hallå, var går gränsen för lärares beredskap att jobba ihjäl sig undrar man.

Publicerat i Historiska medier | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Lärarkväll om sociala medier i skolan

Webbstjärnan bjuder in till ett seminarium den 7 februari där jag och Kristina Alexanderson berättar om hur och varför vi använder bloggar i skolan. Dessutom får du tips av Webbstjärnan och Medioteket om hur du kan använda olika digitala resurser. Seminariet börjar 16.30 i Webbstjärnans lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm och det är gratis.  Läs mer och anmäl dig på Webbstjärnans hemsida

Publicerat i Bloggar, Presentation | Etiketter | Lämna en kommentar

Bloggar som läromedel i historia

Jag samlar på historiska skolbloggar. Igår hittade jag en till, Martin Anderssons The great war.  Det går ju så mycket snabbare att utgå från någon annans arbete jämfört med att börja från början. Alla lägger dessutom till något eget. Martin låter exempelvis eleverna koppla skrivuppgifter till fotomontage eller konstverk.

Till sist, ett litet inlägg i skoldebatten; en facebookkompis skickade ut den här länken. En flumskola för alla? Tja på Magnus Alkarps variant skulle jag gärna jobba i alla fall.

Publicerat i Bloggar, Historiska medier | Etiketter | 1 kommentar

9B visar parafraser

På bloggen Superstarmedia har jag lagt upp ett arbete från bilden. Jag fotograferade alla bilderna och lade in dem i ett galleri. Lite pyssel som alltid, men fint blev det! Varje elev fick sedan skriva en bildtext till sin bild.  Ville de inte visa sin bild eller skriva sitt namn så respekterades givetvis det. Nu har jag tänkt att de ska komplettera bilderna med analyser som de har gjort på bildlektionerna. Och till sist, det är förstås klassens bildlärare Anders Skarin som får dem att göra så här fantastiska bilder.

Publicerat i Skrivbloggen | Etiketter | Lämna en kommentar

Tillbaka i Umeå

Efter 20 år, typ, kommer jag tillbaka till Umeå. Från och med vårterminen har jag en forskartjänst på 80 % med målet att bli lektor. Ämnet är historiska medier. Det ska bli så himla kul både att äntligen få gå en forskarutbildning och att återse stan där jag utbildade mig till arkeolog en gång i världen.

Och förresten tack Jan Björklund. Jag förlåter dig alla uttalanden om katederundervisning. Du satsar nämligen på mig och alla andra hårt arbetande lärare. Det är statliga skollyftspengar som finansierar forskarskolor för lärare över hela landet.

Publicerat i Historiska medier | Etiketter | Lämna en kommentar